FAQ – najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi

a) Pierwszy przypadek -abonent posiada moduł CI

czynności, które należy wykonać:
- sprawdzić czy program jest z naszego pakietu, zgodnie z umową
- sprawdzić czy poprawnie włożony jest moduł CI, zgodnie z instrukcją TV. Przy poprawnej instalacji nie występują komunikaty o błędach.
- ustawić się na dowolnym programie kodowanym i poczekać ok. 20 minut na automatyczne przekazanie uprawnień.

b) Abonent posiada dekoder

Należy wysunąć i ponownie wsunąć kartę. Karta znajduje się z tyłu dekodera.
Należy sprawdzić poprawność włożenia karty smart. Karta znajduje się wewnątrz modułu CI lub z tyłu dekodera. Karta powinna być włożona tak, jak przedstawiono na na rysunku poniżej.

Moduł CI i karta smart

W przypadku dekodera wkładamy kartę chipem skierowanym w górę.

Miejsce na kartę smart

Sprawdzić podłączenie kabla antenowego wraz z wtyczkami i gniazdami. Jeśli problemy występują nadal skontaktować się działem technicznym nr tel. 600218218 lub 608630158.
W przypadku gdy korzystamy z dekodera należy sprawdzić czy telewizor przełączony jest na odpowiednie wyjście HDMI, jeżeli do odbioru wykorzystujemy telewizor wraz modułem CI, sprawdzamy poprawność podłączenia kabla antenowego.
Należy wyłączyć dekoder z prądu i włączyć ponownie (wyjąć wtyczkę zasilania).