Dane firmy

Firma spółki: ELTRONIK „MEDIA” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – Spółka komandytowa lub w skrócie ELTRONIK „MEDIA” Sp. z o.o. – Sp.k.

Forma prawna spółki: spółka komandytowa

Siedziba spółki: 87-300 Brodnica ul. 3 Maja 3

Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Numer w Rejestrze KRS: 0000318789

Regon: 871522439

Numer NIP: 874-15-88-284

Wysokość kapitału zakładowego: 2 500 000 zł (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy zł), kapitał wpłacony w całości

Działalność telekomunikacyjną prowadzimy na podstawie wpisu do Rejestru prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej pod numerem 1674.